KVKK

Bu Aydınlatma ve Onay Metni, İLGİM EMLAK AJANSI tarafından veri sorumlusu sıfatıyla işlenen kişisel verilere ilişkin olarak, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK") uyarınca düzenlenmiştir.

 

1. Veri Sorumlusu ve İletişim Bilgileri

Adı ve Soyadı/Unvanı: İLGİM EMLAK AJANSI

Adres: YÜKSEL CAD. 36/2 ÇANKAYA ANKARA

Telefon: 03124334355

 

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz, aşağıdaki amaçlarla işlenecektir:

  • [Belirtilen Amaçlar]

 

3. İşlenen Kişisel Veriler

İlgili işleme faaliyeti kapsamında aşağıda belirtilen kişisel veri kategorileri işlenmektedir:

  • [İlgili Kişisel Veri Kategorileri]

 

4. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz, yasal düzenlemelere uygun olarak ve işbu metinde belirtilen amaçlar dahilinde, aşağıda belirtilen kişi/kuruluşlara aktarılabilecektir:

  • [Belirtilen Kişi/Kuruluşlar]

 

5. Kişisel Veri Toplamanın Yöntemi ve Hukuki Sebepleri

Kişisel verileriniz, [Belirtilen Toplama Yöntemi] yöntemi ile ve aşağıda belirtilen hukuki sebeplere dayanarak işlenmektedir:

  • [Belirtilen Hukuki Sebepler]

 

6. Kişisel Veri Sahibinin Hakları

KVKK kapsamında, kişisel veri sahiplerine tanınan haklar şunlardır:

  • Kişisel veri sahibi olarak, haklarınıza ilişkin taleplerinizi yukarıda belirtilen iletişim bilgileri üzerinden şirketimize iletebilirsiniz.

 

7. Kişisel Veri Güvenliği ve Saklama Süreleri

Kişisel verileriniz, gerekli güvenlik önlemleri alınarak saklanmakta olup, işlenme amaçları doğrultusunda belirlenen süre boyunca muhafaza edilecektir.

 

8. Değişiklikler ve Güncellemeler

İşbu Aydınlatma ve Onay Metni, gerektiğinde tarafımızca güncellenebilir. Güncellemeleri takip etmek için lütfen düzenli olarak kontrol ediniz.
 

İlgim Emlak Ajansı

Kültür Mah. Yüksel Cad. 36/2 Kızılay Çankaya/Ankara

03124334355

ilgimemlak@gmail.com

En son fırsatları ilk alan siz olun!

sirket logosu
© 2024Selfprof/ All right reserved.